Disclaimer

Bogaard stadscentrum, hierna te noemen Bogaard, verleent je hierbij toegang tot de website https://www.bogaardstadscentrum.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Bogaard en derden zijn aangeleverd. Bogaard behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen maar wij hebben hiertoe geen verplichting. De inhoud wordt met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De informatie op de website bevat echter geen juridisch advies. De informatie vervat in deze website wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat deze informatie op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is of zonder dat voor de juistheid, alomvattendheid, nauwkeurigheid en/of voor de volledigheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven.

Indien Bogaard verwijst naar websites die door derden worden geëxploiteerd, geeft Bogaard geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. 

Aan onze en deze websites kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij of onze bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, distributiepartners, licentiehouders, aangesloten specialisten, tussenpersonen, of anderen dan ook die betrokken zijn bij het creëren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet niet aansprakelijk zijn voor:

  1. Schade of kosten, van welke aard dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website;
  2. Ontstane schade of kosten door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de persoon zelf;
  3. Onnauwkeurigheid met betrekking tot de informatie op de website, waaronder prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie van de diensten en producten;
  4. De diensten of producten die de dienstverlenende partner of een specialist aanbiedt;
  5. Schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie;
  6. Directe of indirecte schade, verliezen of gemaakte kosten die voortkomen uit (legale) activiteiten en het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Privacy verklaring

Stichting Winkelcentrum Bogaard stadscentrum, gevestigd aan Prinses Beatrixlaan, 2284 BK Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.bogaardstadscentrum.nl, Postbus 95, 2280 AB Rijswijk

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bogaard stadscentrum verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bogaardstadscentrum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bogaard stadscentrum gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Bogaard stadscentrum analytische cookies die geen inbreuk maken op iemands privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies uitschakelen
Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.bogaardstadscentrum.nl te beïnvloeden.

Vragen
Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Bogaard stadscentrum en specifiek www.bogaardstadscentrum.nl, kun je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@bogaardstadscentrum.nl.

Document gepubliceerd: augustus 2021