Flamingo’s

Toen Indonesië in 1949 – na jaren van kolonisatie door Nederland – onafhankelijk werd verklaard, vestigden veel oud-Indiëgangers zich in de buurt van Den Haag, van waaruit de kolonie werd bestuurd. Vanuit deze historie kent ook Rijswijk een grote Indische gemeenschap. Het Indonesische restaurant Tropic Paradise aan de Steenvoordelaan was één van de bekende restaurants in de jaren 90, met levende roze flamingo’s als bekende trekker. Tot groot verdriet van de inwoners zijn de flamingo’s bij de brand in 1993 omgekomen.