Nieuwe bestemming V&D

Het vertrek van V&D in winkelpassage ‘De Terp’ in 2015 is een harde klap voor het gebied, waardoor ook veel omliggende winkels leeg kwamen te staan. Maar door een nieuwe bestemming aan dit gebied te geven wordt niet alleen die leegstand opgelost, maar krijgt het gehele gebied een kwaliteitsimpuls.

Als onderdeel van het Masterplan In de Bogaard heeft de eigenaar van De Terp gewerkt aan nieuwe plannen voor onder andere het voormalige V&D pand en de overdekte passage. Op deze locatie verrijzen nieuwe woongebouwen met veel ruimte voor groen. Ook een deel van de huidige winkelpanden wordt omgebouwd tot woningen. Een gedeelte blijft beschikbaar voor commerciële invulling en er ontstaat een nieuwe straat voor fietsers en voetgangers, dwars door Bogaard stadscentrum. De in totaal circa 350 woningen komen rondom een gemeenschappelijke groene binnentuin te liggen.